Om en er på jakt etter lån, er det lett å gå seg vill i jungelen av alle de forskjellige låneformidlerne. I tillegg til vanlige banker, finnes det lånemeglere, finansrådgivere og finansagenter.

Der lånemeglere er upartiske mellommenn, plikter finansrådgiverne å ivareta lånekundens interesser. Finansagenter på den andre siden, opptrer som långiverens medhjelper. En finansagent formidler lånesøknaden videre til finansieringsselskaper som de har avtale med. Avtalen består av at finansagenten får provisjon dersom søknaden ender med en avtale mellom kunden og finansieringsselskapet.

Ikke en egen institusjon

Finansagenter kvalifiserer ikke som «finansinstitusjon», siden de ikke selv driver med kreditt, men presenterer produktene fra finansieringsselskapene som de har avtale med. Dermed er de ikke underlagt tilsyn av Finanstilsynet og de behøver heller ikke egen tillatelse. Ikke alle tredjepartsider er derimot å regne som en lånemegler, noen har også egne affiliate avtaler. Finn.no sitt tilbud om refinansiering er et godt eksempel på dette.

I sin markedsføring hevder gjerne finansagentene at de hjelper kunden med å oppnå best mulige betingelser for lånet. Har man en stabil og god økonomi og null betalingsanmerkninger, bør man som et minimum kunne oppnå finansieringsselskapets vanlige betingelser, og helst noe bedre.

Et par fordeler

Selv om finansagentene er långivernes mellommenn, finnes det også flere fordeler med å benytte seg av en finansagent. Hovedfordelen er når man har vanskelig for å få lån.

Finansagenten nyter ofte stor tillit hos långiverne de samarbeider med, og hvis agenten har vurdert kundens økonomiske situasjon som god nok til å få lån, kan det være nok til å overtale banken til å låne ut. For dem som misliker å fylle ut skjemaer og vil unngå feil, kan det også være nyttig å gå via en finansagent.

Hva du bør se opp for

Før man inngår en avtale med en finansagent, bør man finne ut hvilke banker de har avtaler med og sammenligne betingelsene man tilbys fra agenten med de tilbudene som de aktuelle finansieringsselskapene og andre selskaper tilbyr på nettsidene sine.

Finansagenten har en lovpålagt plikt til å opplyse om hvilke finansieringsselskaper den representerer. Selskapene er ikke pliktige til å gi kunden lånetilbud til en bestemt pris. Bruk av en finansagent vil dermed ikke garantere at man får lån, men det kan hjelpe på veien.

Skal ikke koste deg noe

Det skal ikke koste noe som helst for en kunde å få et lån formidlet av en finansagent. Agentene får betalt provisjon fra banken de har avtale med dersom lånesøknaden går gjennom.

Hvis man tar opp et lån ved hjelp av en finansagent, har man akkurat de samme rettighetene som man ville ha hatt dersom man hadde tatt opp lånet direkte hos finansieringsselskapet. Det er finansagenten sin plikt å passe på at kunden beholder alle rettighetene som finansavtaleloven gir.